Close X

Гарантії адвокатської діяльності

Не можна вимагати вимагання від адвоката, прослуховувати його телефон, і взагалі, заважати займатися справами.

(адвокатура очима студентів)

З метою дотримання принципу незалежності і свободи адвоката в здійсненні адвокатської діяльності у своїй професійній діяльності адвокат зобов'язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність, бути принциповим у виконанні своїх професійних прав, гарантій адвокатської діяльності та їх ефективного використання в інтересах клієнта.

Основні гарантії адвокатської діяльності визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а міжнародна практика встановлює застосування належної правової процедури, змагальності процесу і рівності сторін, що в сукупності захищає адвокатів в процесі надання ними правової допомоги своїм клієнтам, зокрема, основні положення про ролі адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по попередженню злочинів в серпні 1990 року.

Однак, на жаль, в Україні між законодавством і практикою існують значні розбіжності, в зв'язку з чим адвокати постійно стикаються з численними перешкодами під час надання правової допомоги своїм клієнтам.

Відомо ряд випадків, коли при сумлінному виконанні своїх обов'язків під час здійснення захисту клієнта, адвокатом довелося поплатитися своїм життям. Лише за останні кілька років було вбито п'ять адвокатів, які сумлінно виконували свою справу, це, зокрема, Грузков Олександр (вбитий в 2015 році, одна з версій причин вбивства адвоката, висвітлених у газеті «Комсомольская правда», пов'язана з його адвокатською діяльністю, але цій версії слідство не приділило належної уваги); Ігнатенко Юрій (вбитий в 2015 році, на своїй сторінці видавництво «Вести» вказало, що причиною вбивства стала професійна діяльність адвоката. Напередодні вбивства адвокат виграв досить складну справу, яку вів чотири роки - це була майнова справа, яка стосувалася квартири літньої жінки, яку колега Ігнатенко представляв в суді); Грабовський Юрій (вбитий в 2016 році, здійснював захист одного з російських спецназівців - Олександра Александрова); Лойко Віктор (вбитий в 2016 році, спеціалізувався на кримінальних справах, зокрема, в 2010 році представляв інтереси обвинувачених в двох справах про наркоторгівлю в міліції); Попова Тетяна (вбита в 2016 році, Національна асоціація адвокатів пов'язує це вбивство з професійною діяльністю Попової); Рибальченко Валерій (вбитий в 2017 році, слідство розглядає кілька версій скоєння злочину, зокрема, і професійну діяльність).

Двома ключовими загальними труднощами, з якими стикаються адвокати є те, що: а) судді не завжди об'єктивні в процесі і б) прокурори, слідчі та інші представники правоохоронних органів мають занадто широкі повноваження, часто не дотримуються вимог закону і маніпулюють його вимогами.

В результаті, професійні права адвокатів та гарантії адвокатської діяльності систематично і регулярно порушуються, а права клієнтів (звичайних людей) адвокатів не поважаються.

Найбільш типові порушення прав і гарантій адвокатів можна розділити на сім категорій і коротко викласти наступним чином:

 1. Ненадання адвокатам доступу до своїх клієнтів.
 2. Порушення права на конфіденційне спілкування клієнта з адвокатом.
 3. Неподання або несвоєчасне подання адвокату доступу до інформації, матеріалів справи (по суті, перешкоджання підготовці захисту).
 4. Проведення неправомірних обшуків в офісах адвокатів і вилучення документів, що становлять адвокатську таємницю (намагаючись в даний спосіб отримати інформацію по справі, де адвокат захищає інтереси клієнта і здійснюючи таким чином тиск на адвоката).
 5. Порушення статуту адвоката в кримінальному провадженні.
 6. Зловживання залученням до дисциплінарної відповідальності адвокатів і порушенням кримінальних справ проти адвокатів.
 7. Застосування «позасудових» заходів впливу на адвоката (в тому числі залякування, погроз, словесних образ, знищення майна, фізичних нападів, вбивства).

Важливо розуміти, що порушуючи гарантії адвокатської діяльності та права адвоката відбувається одночасно порушенням прав його клієнта, таким чином, що:

 • коли адвокатам відмовляють у доступі до клієнтів, клієнтам відмовляють у доступі до захисника;
 • коли адвокатам відмовляють в конфіденційності їх спілкування з клієнтами, клієнтам відмовляють у праві говорити конфіденційно зі своїм адвокатом;
 • коли адвокатам не дають можливості готувати правову позицію щодо захисту, піддають незаконним обшукам, залякування або вживають до них позасудові засоби впливу, клієнтам - а) відмовляють у праві на захист, б) позбавляють права на справедливий судовий розгляд.

Відносно існуючої системи запобігання і реагування на порушення вищевказаних професійних прав і гарантій адвокатів, можна зробити висновок про те, що:

 • в даний час не існує комплексної системи запобігання порушень професійних прав і гарантій адвокатів, зокрема, за допомогою відповідних протокольних рішень, гласності та суспільним резонансом, або перешкоджання / демотивації здійснення потенційних порушень в майбутньому під загрозою санкцій і негативного публічного розголосу;
 • в даний час не існує комплексної системи для швидкого і ефективного реагування на порушення професійних прав і гарантій адвокатів;
 • термінова допомога адвоката, чиї права порушуються часто недоступна тоді, коли вона потрібна, і офіційні скарги часто ні до чого не приводять;
 • процедури реагування на порушення, встановлені Національною асоціацією адвокатів України, є громіздкими і вимагають багато часу, передбачаючи розгляд питання в кілька етапів на місцевому рівні, а потім на національному; більшість адвокатів вважає їх недостатніми;
 • оскільки багато адвокатів не довіряють існуючим засобам правового захисту, які можуть бути застосовані при порушенні їх прав, то вони часто просто не повідомляють про порушення прав і не вживають заходів для їх усунення;
 • через те, що багато адвокатів не повідомляють про порушення їх прав, реальне кількість порушень невідома і ймовірно значно перевищує кількість зареєстрованих випадків, зменшуючи таким чином справжній масштаб проблеми;
 • часто адвокати намагаються вирішити порушення їх професійних прав і гарантій, вдаючись до засобів правового «самозахисту», як організація прямого колективної відповіді разом зі своїми колегами, публікація інформації в соціальних мережах, звернення до знайомих медійників тощо;
 • органи державної влади не поспішають реагувати і проявляти ініціативу, коли мова йде про розслідування справ про порушення прав і гарантій адвокатів; не завжди відповідають на адвокатські запити;
 • статистичні дані щодо відповідного реагування органів державної влади на повідомлення про порушення професійних прав і гарантій адвокатів недостатні, і не завжди доступні для зацікавлених сторін;
 • посадові особи органів та інших органів державної влади не зацікавлені в прийнятті заходів щодо захисту професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та не бажають застосовувати потенційно корисні механізми реагування, як відповідні внутрішні рішення, накази;
 • засоби масової інформації часто представляють порушення професійних прав адвокатів як сенсацію і в недостатній мірі беруть участь в подальшому відстеженні і висвітленні подій, мобілізації громадськості.

Головними суб'єктами, які можуть грати і грають ключову роль в процесі захисту професійних прав і гарантій адвокатів, є:

 • Національна асоціація адвокатів України, в свою чергу, її Комітет із захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності;
 • Поради адвокатів регіонів України, їх регіональні Комітети захисту прав адвокатів;
 • ВГО «Асоціація юристів України;
 • ВГО «Асоціація адвокатів України;
 • Ініціативна група із захисту прав адвокатів;
 • ГО «Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу»;
 • Координаційний центр з надання правової допомоги;
 • Ініціатива «Відкритий Суд»;
 • Інші громадські організації;
 • Мас медіа;
 • Міжнародні організації, міжнародне правове співтовариство, проекти технічної допомоги.

Очевидно, що всі ці сторони повинні об'єднати зусилля, щоб системно і скоординовано забезпечувати зміни, і мобілізувати всі сили, які можуть допомогти їм на цьому шляху.

Варто пам'ятати, що захист прав адвоката і гарантій забезпечення його професійної діяльності має здійснюватися і може бути підтриманий органами адвокатського самоврядування лише за умови правомірної діяльності адвоката.

Також хочу звернути увагу на алгоритм дій адвоката при встановленні порушення прав адвоката або гарантій його професійної діяльності.

Перш за все, необхідно звернутися з відповідною письмовою заявою до Комітету із захисту прав і забезпечення гарантій професійної діяльності адвокатів відповідного регіону.

У заяві бажано:

 • детально викласти обставини, за яких відбулося порушення професійних прав і гарантій адвокатської діяльності з посиланням на положення законодавства, які, на думку адвоката, були порушені або які не були дотримані;
 • позначити перелік свідків, які можуть підтвердити факт порушення прав адвокатів або незабезпечення гарантій їх професійної діяльності та обставин при яких вони відбувалися;
 • привести перелік документів, фото, аудіо-, відеозаписи, що є в розпорядженні адвоката, якими підтверджуються факти порушень і обставини, при яких вони відбувалися;
 • викласти самостійні дії адвоката, вчинені ним на захист своїх прав (подані скарги, заяви / повідомлення про правопорушення, звернення та ін.).

Адвокат має право, також, робити самостійні дії при порушенні його прав і гарантій адвокатської діяльності. Залежно від об'єктивних обставин і ступеня суспільної небезпеки порушення професійних прав адвоката і гарантій професійної діяльності можуть бути подані заяви і скарги до відповідних органів з метою притягнення виної посадової особи до дисциплінарної відповідальності (заяву про вчинення кримінального правопорушення). До таких заяв необхідно долучати докази незаконних дій. Особливо важливо контролювати терміни розгляду цих заяв відповідними органами.

У разі невключення заяви про скоєне кримінальне правопорушення протягом 24 годин до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, бажано в установлений КПК України 10-денний термін з моменту подачі заяви звернутися до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, прокурора.

Про такі дії бажано вчасно і детально інформувати Комітет із захисту прав і забезпечення гарантій професійної діяльності адвокатів при Раді адвокатів.

За останні пару років почастішали випадки обшуків володінь адвокатів, майже кожна резонансна справа адвоката пов'язана з потенційною можливістю для захисника приймати у себе вдома або в офісі непроханих гостей в особі правоохоронців, що також є порушенням прав адвоката і гарантій його адвокатської діяльності. Часто це пов'язано з методами тиску на правозахисника при відсутності бажання конкурувати з адвокатом в належному процесуальному порядку як з рівнозначною стороною кримінального провадження.

З метою забезпечення дотримання прав адвоката і попередження здійснення слідчих дій необхідно врахувати наступне.

Згідно із статтею 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» одними з гарантій адвокатської діяльності є дотримання порядку проведення оперативно-розшукових та слідчих дій щодо адвоката, а також забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Згідно із статтею 234 КПК України, обшук проводиться на підставі визначення слідчого судді виключно з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, що видобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Не виключено, що під час обшуку можливе вилучення будь-яких речей і документів, які на думку слідчого, а тим більше в разі його упередженого ставлення до розслідування, можуть стати доказами злочину або містити відомості про нього. В окремих випадках не виключена можливість фальсифікації доказів або документів.

Тому, алгоритм дій адвоката повинен бути наступним:

 • необхідно вимагати від слідчого / прокурора, які мають намір провести обшук у адвоката визначення слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку; при цьому, уважно перевірити ухвалу суду на предмет правильності вказівки Вашої ПІБ, адреси, термін дії визначення слідчого судді, перелік речей і документів, які планується відшукати і т. д .; слід пам'ятати, що відповідно до ст.23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, які можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, прийнятого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва і Севастополя;
 • вимагайте від посадових осіб назвати своє ПІБ, посаду і пред'явити службові посвідчення: зафіксуйте дані. Перевірте наявність в постанові їх прізвищ, як посадових осіб, яким доручено проводити обшук. У разі відсутності - вимагайте надання постанови керівника органу досудового розслідування про створення / призначення групи слідчих / прокурорів;
 • перевірте дані залучених понятих (ПІБ, місце проживання і т.д.): вимагайте надання документа, що посвідчує особу; зафіксуйте контактну інформацію;
 • включайте відеокамеру, диктофон, безперервно фіксуйте всі події якимось чином. Відразу надсилайте збережені файли онлайн довіреній особі, оскільки гаджети можуть бути згодом вилучені, а дані видалені; крім цього, Ви можете заявити клопотання про застосування правоохоронцями технічних засобів фіксації обшуку;
 • заявите про наявність у Вас статусу адвоката, пред'явіть відповідні документи (свідоцтво / посвідчення / інформацію з ЄРАУ, договір про надання правової допомоги, якщо обшук проводиться з питань діяльності клієнта). Висловіть неприпустимість проведення обшуку, витребування та вилучення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності, адже це є порушенням ст. 23 Закону та ст. 161 КПК України; нагадайте правоохоронцям, що порушення гарантій адвокатської діяльності тягнуть за собою дисциплінарну та кримінальну відповідальність, зокрема за ст. ст. 162, 364, 365, 367, 397, 398, 399 Кримінального кодексу України;
 • телефонуйте до знайомих адвокатів, які можуть оперативно приїхати на допомогу разом з необхідними документами;
 • телефонуйте в регіональну Раду адвокатів - повідомте про обшук для виїзду її представника на місце подій. Заявіть слідчому/прокурору про обов'язок посадових осіб правоохоронних органів завчасно повідомляти Раду адвокатів регіону про проведення обшуку. Зверніть їх увагу, що відсутність представника Ради при такому неналежному повідомленні перешкоджає проведенню зазначених дій (ч. 2 ст. 23 Закону). У разі відсутності представника Ради адвокатів, слідчий повинен надати докази того, що Рада була завчасно повідомлена про час обшуку, проте, не забезпечила явку свого представника;
 • адвокат і присутній представник Ради адвокатів повинні ставити питання про відкладення провадження слідчої дії до рішення уповноваженою особою і судом питання про проведення або непроведення згідно чинного законодавства;
 • зателефонуйте в поліцію з усним повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, в тому числі по ст. 162 «Порушення недоторканності житла» (незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них обшуку або огляду), ст. 397 «Втручання в діяльність захисника чи представника особи», ст. 398 «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи» КК. Подайте за підслідністю до прокуратури письмову заяву про скоєне кримінальне правопорушення в порядку 214 КПК;
 • вимагайте складання протоколу і надання його Вам на ознайомлення. Уважно прочитайте протокол після остаточного оформлення. Зверніть увагу на заповнення посадовою особою всіх граф бланка, а також на включення в протокол повного переліку вилучених документів, речей і їх докладний опис. Внесіть всі свої заяви, зауваження та доповнення: інформацію про процесуальні порушення, вилучені речі (якщо вони чітко не описані), пошкоджене майно, нанесені тілесні ушкодження і т.д. (Ст. 104, ч. 8 ст. 236 КПК). Вимагайте надання другого примірнику протоколу (ч. 9 ст. 236 КПК).