Close X

Цивільне провадження

У чинному українському цивільному законодавстві не дається однозначної класифікації юридичних фактів виходячи з будь-яких конкретних ознак.

Однак, діючий цивільний кодекс включає в себе стандартну добірку юридичних фактів.

До головних підстав виникнення різного роду прав і обов'язків можна віднести наявність:

 • договорів, аналогічних їм документів;
 • видання літературних творів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій і т.д .;
 • заподіяння шкоди майнового характеру іншій особі;
 • інших юридичних фактів.

У поняття "інших юридичних фактів" входить вчинення правомірних дій і неправомірних дій. Тобто перелік підстав далеко не повний і може доповнюватися іншими нормами ЦК, а також завдяки виникненню різних юридичних фактів.

Юридичні факти класифікуються за різними підставами.

Вони діляться за характером наслідків на:

 • Правовстановлюючі. У зв'язку з чим і відбувається виникнення права.
 • Ті, що змінюють право. Під впливом яких відбувається зміна існуючих правовідносин.
 • Припиняють дію права.
 • Чи не допускають виникнення або зміни права.
 • Відновлюючі втрачене право.

Виходячи з наявності і характеру вольового елемента, виділяють дві групи юридичних фактів, що виникають у зв'язку з:

 • дією людини;
 • виникненням незалежної від людини події.

Також, дії можуть бути:

 • правомірними;
 • неправомірними.

До неправомірних дій належать лише створюючі, змінюючі та перешкоджаючі виникненню правовідносин. Однак, до них не відносяться ті, що відновлюють права і обов'язки.

Перелік правомірних дій складається з:

 1. юридичних актів;
 2. юридичних вчинків.

Поняття юридичного акту включає в себе дії, які навмисно спрямовані на виникнення, зміну, припинення і т.п. цивільних прав і обов'язків.

Виходячи з характеристик суб'єктів, які здійснюють будь-які дії, юридичні акти складаються з:

 • Актів суб'єктів приватного права.
 • Актів суб'єктів публічного права.

До актів цивільного законодавства відносяться нормативні акти, перелічені в ст. 4 ЦК України.

До юридичних вчинків можна віднести різні дії не спрямовані на встановлення юридичних наслідків. Однак, вони виникають внаслідок дії закону. Вони можуть відрізнятися за наявності в них вольового елемента. Іноді воля суб'єкта не має ніякого значення, а в інших випадках, від неї залежить виникнення будь-яких правовідносин.

Що таке юридичний факт і його юридична сукупність?

До юридичних фактів в цивільному праві відносяться обставини, у зв'язку з якими виникають цивільні правовідносини.

Вони відрізняються від юридичних фактів завдяки наявності юридичних умов. До них можуть бути віднесені обставини, що мають юридичне значення для настання правових наслідків. Наслідки настають не в силу прямих причин, а за допомогою проміжних ланок.

Настання юридичних наслідків відбувається в зв'язку з наявністю будь-яких юридичних фактів. Їх поділяють на дві категорії:

 • юридичні факти;
 • юридична сукупність фактів, взаємопов'язаних між собою.

У поняття юридичної сукупності включені взаємопов'язані елементи, що не мають окремо правового значення і бажаних суб'єктами наслідків.

Окремим рядком слід згадати звані юридичні стани. До них належать обставини, що характеризуються певною стабільністю і тривалістю терміну існування. Протягом нього вони можуть приводити до настання певних юридичних наслідків.

До актів цивільного стану відносяться:

 1. народження фізичної особи;
 2. встановлення його походження;
 3. отримання громадянства;
 4. вихід з громадянства та його втрата;
 5. досягнення встановленого будь-яким цензом віку;
 6. надання повної цивільної дієздатності;
 7. обмеження цивільної дієздатності;
 8. визнання особи недієздатною в судовому порядку;
 9. укладання та розірвання шлюбу;
 10. усиновлення;
 11. зміна прізвища або імені;
 12. наступ інвалідності, смерті і т.д.

Ряд актів цивільного стану повинні пройти державну реєстрацію. Наприклад, частина з них реєструється в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

На цьому класифікацію юридичних фактів у цивільних правовідносинах можна вважати практично повною. Однак, не варто забувати про принципово важливому положення ЦК України, відбитому в ст. 11. У ньому йдеться про те, що виникнення цивільних прав та обов'язків може відбуватися не тільки з дій, зазначених в актах цивільного законодавства. Досить часто вони відбуваються в результаті дій, які не передбачені цими актами, проте породжують цивільні права і обов'язки. У ч. 2 ст. 11 ЦК України закріплено положення, в якому обумовлено відсутність повного переліку підстав виникнення цивільних прав та обов'язків. Також, закріплена можливість їх виникнення в зв'язку з настанням інших юридичних фактів. Іншим словами, дозволяється те, що не заборонено нормами законодавства.